O NÁS

V České republice dosud chyběla organizace, která by spojovala a podporovala neformální pečovatele, jako jsou rodiny, přátelé a blízcí, pečující o lidi s duševním onemocněním, fungovala by na profesionální úrovni a pokrývala celou ČR. Proto skupina neformálních pečovatelů, za podpory přátel a odborníků v oblasti péče o duševní zdraví, založila organizaci s názvem Nová Sympathea z. s.

První kroky Nové Sympathey

Péče o rodiny, které se poprvé setkávají s duševním onemocněním, s důrazem na rodiny s dětmi a dospívajícími s duševním onemocněním: Je zásadní, aby profesionální pracovníci aktivně komunikovali s rodinnými pečovateli, zejména při první hospitalizaci. Lidé, kteří se v této situaci cítí bezradní, potřebují pochopit specifika daného onemocnění a potřebují se zapojit do vzdělávacích programů, které je naučí, jak správně pečovat o osoby s duševním onemocněním.

Desatero tíživých skutečností, které řešíme:

  1. My blízcí duševně nemocných jsme konfrontování s duševními obtížemi svých blízkých, aniž bychom na to byli připraveni a často zůstáváme jak my, tak naši duševně nemocní po dlouhé období bez odborné pomoci.

  2. Při nástupu duševního onemocnění člena rodiny nevíme, na koho se obrátit, kde hledat informace a pomoc.

  3. Řešíme krizové situace, ve kterých se často orientujeme dlouhodobě bez odborné rady a sami se stáváme potřebnými psychické podpory.

  4. Český sociálně zdravotní systém naší neformální pomoc často nedoceňuje a my jsme vyčerpaní kombinací vlastní práce s péčí o duševně nemocného.

  5. Je náročné zjistit, na jaké příspěvky má náš příbuzný nárok, na co máme nárok my a pokud to zjistíme, často v případě duševní nemoci podporu nezískáme.

  1. Chybí nám základní informace o způsobu adekvátní péče, chybí vzdělávání pečovatelů a psychologické poradenství či péče.

  2. Chybí nám následná péče, nejsou propojeny služby zdravotní a sociální.

  3. Chybí nám pomoc při zajištění příjmu, ze kterého budou duševně nemocní moci dlouhodobě žít, rodiče finančně podporují své dospělé potomky, ale nemohou to dělat věčně

  4. Chybí nám koordinace aktivit v jednotlivých regionech

  5. Situace rodinných příslušníků a neformálních pečovatelů je přes určité zlepšení v posledních letech stále nesmírně tíživá. Týká se to především rodin pečujících o duševně nemocného s vážnou psychiatrickou diagnózou či s omezenou svéprávností.

Hlavní cíle

Dostupné zdravotní a sociální služby pro duševně nemocné a jejich rodiny

Poradenství v oblasti právní, zdravotní a sociální

Propojení neformálních pečovatelů o lidi s duševním onemocněním

Zvyšování jejich informovanosti a dovedností v souvislosti s péčí 

Zapojení rodiny do systému péče o duševní zdraví v ČR

podpora pečujících o blízkou osobu s duševním onemocněním

Vzdělávání rodinných příslušníků pečujících o duševně nemocné

Osvěta, publikační činnost, vydávání tiskových materiálů a knih

Zlepšení životních podmínek pro lidi s duševním onemocněním

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v široké veřejnosti

Advokacie na podporu neformálních pečovatelů

Tvorba návrhů systémových změn nelegislativní i legislativní povahy

Hájení práv lidí s vyššími nároky na podporu a péči

Pomoc při zajištění finanční podpory pro duševně nemocné a jejich rodiny

Výzkumné aktivity s důrazem na pomoc duševně nemocným a jejich rodinám

Zlepšení veřejného povědomí o péči o duševní zdraví

Komunikace s domácí laickou i odbornou veřejností

Náš tým

Alena Mullerová, Mgr.
Předsedkyně spolku

Je matkou syna s duševním onemocněním. Dlouhodobě se angažuje v hnutí neformálních pečovatelů. Zastupuje neformální pečující v Národní radě pro duševní zdraví a je také členkou pracovní skupiny MZ ČR pro dětskou a dorostovou psychiatrii.  Absolvovala FAMU a pracuje po celý svůj profesní život u filmu a v médiích. Jako kreativní producentka České televize se věnuje mj. osvětě v oblasti sociální, psychosociální a zdravotní.

Jana Poljaková, Mgr.
Člen výboru

Je matkou dospělého syna, který se potýká s obtížemi duševního zdraví. Tato zkušenost ji přivedla k dobrovolnické práci v organizacích podporujících neformální pečovatele o lidí s duševním onemocněním. Od r. 2003 je členkou a později předsedkyně SYMPATHEY, o.p.s., organizace rodičů a příbuzných lidí s duševním onemocněním z Prahy a okolí. SYMPATHEA je od r. 2006 členem evropské federace rodičovských organizací EUFAMI. Převážnou profesí v jejím životě byla výuka matematiky a fyziky, později cizích jazyků na střední škole.

Dr. Ing. Pavel Kotyk
Člen výboru

Vystudoval ČVUT-FEL, obor biokybernetika. Za svou doktorskou práci modelující procesy při dialýze obdržel cenu České nefrologické společnosti. Po ukončení studia pracoval 8 let u Policie ČR, kde dosáhl pozice náměstka útvaru s celostátní působností. Nyní pracuje v obchodním zastoupení firmy Rohde & Schwarz jako obchodní manažer. V Novém Strašecí byl 2 volební období řadovým zastupitelem. Má 4 dospělé syny a 3 vnučky. Své zkušenosti z pracovního a osobního života chce využít ve prospěch organizace Nová Sympathea z. s., neboť zná i roli neformálně pečujícího, kterou s pokorou přijímá při podpoře svého nestandardně uvažujícího a neobvykle nadaného syna. https://www.youtube.com/watch?v=CyURnhx5OPs.

Ing. arch. Pavel Obermann
Člen výboru

Pracoval třináct let v Útvaru hlavního architekta hl. města Prahy, kde se stal po roce 1989 náměstkem hl. architekta. V roce 1991 z tohoto zaměstnání odešel a vedl samostatný ateliér A+R systém s.r.o., který se věnoval od urbanismu až po návrhy bytových a administrativních budov. Své organizační schopnosti a zkušenosti chce nyní využít při práci na podporu neformálních pečovatelů o lidí s duševními obtížemi.

Partneři