Naše projekty

Projekt Prospect

Od roku 2020 se v ČR snažíme šířit edukační program s názvem "PROSPECT", který je vytvořen evropskou federací organizací rodinných pečovatelů EUFAMI, která zastupuje přibližně 25 milionů rodinných příslušníků duševně nemocných osob v Evropě a slouží jako jednotný hlas pro rodiny, které se musí vyrovnávat s vážným duševním onemocněním svých členů.

Program Prospect byl vyvinut EUFAMI v roce 2001 a po 20 letech prošel inovací a aktualizací.

Jeho zásady zahrnují:

  • Školitelé jsou sami rodiče (peer to peer), kteří svými vlastními zkušenostmi sdílí a jsou rovnocennými účastníky školení.

  • Program se zaměřuje na aktivní účast účastníků a podporuje dialog a výměnu informací.

  • Otevírá nové způsoby myšlení a nabízí různé perspektivy.

Program Prospect Plus

EUFAMI ve spolupráci se 14 členskými organizacemi rodinných pečovatelů z celé Evropy vyvinula komplexní program s názvem Prospect Plus, který se skládá ze čtyř částí a propojuje různé aktéry péče o duševní zdraví:

  • Tréninkový program pro rodinu a přátele (pilotní verze byla v ČR provedena v roce 2020).

  • Tréninkový program pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním.

  • Tréninkový program pro profesionální pracovníky v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

  • Společný základní modul.

Cílem vzdělávacích programů Prospect Plus je prolomit sociální izolaci, snížit diskriminaci a podporovat "recovery". Účastníci strukturovaného skupinového programu se naučí získávat sebedůvěru, zlepšovat dovednosti pro zvládání obtížných situací, znovuobnovovat kontrolu nad svými životy a zlepšovat celkovou kvalitu života.

Flexibilní škola zotavení

ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví