Péče o duševní zdraví dětí a teenagerů u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně

Zástupkyně Nové Sympathey Blanka Kašparová a Alena Müllerová se 22.května 2024 účastnily kulatého stolu organizovaného mpř. VZ MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tématem byla Péče o duševní zdraví v mezinárodním kontextu. Oborníci z Česka, Polska a ze Slovenska diskutovali o tom, jak těžiště péče o duševní zdraví přesunout z nemocnic domů a blíže komunitě nezletilých. Jak se přitom inspirovat reformou dětské a dorostové psychiatrie v Polsku, včetně nezbytného legislativního rámce a potřebě důsledně naplňovat už existující národní akční plán pro duševní zdraví.

Velmi důležitou a v mnoha případech nezastupitelnou roli v péči o duševně nemocné hraje neziskový sektor. „Péče o duševní zdraví není pouze záležitostí zdravotníků, ale zahrnuje také široké spektrum pomáhajících profesí, rodiny a samotné osoby s psychickými obtížemi. Rodina hraje vůbec zásadní roli, pokud nemá kapacitu nebo vůli pečovat o člena s duševním onemocněním, tito lidé se často ocitají mimo systém a v izolaci,“ sdílela osobní zkušenosti Alena Müllerová, předsedkyně spolku neformálních pečujících Nová Sympathea, z.s., která se již mnoho let angažuje ve zlepšování péče o duševní zdraví v Česku. Müllerová poukázala také na nedostatečná data o pobírání invalidních důchodů z důvodu psychiatrického onemocnění v ČR. V Česku je v současnosti zhruba 100 000 osob s nějakým uznaným stupněm invalidity souvisejícím s duševním stavem dotyčných, z toho 60 000 má 3., tedy nejvyšší stupeň invalidity. Upravit by se měly také parametry příspěvku na péči v těchto situacích, které jsou pro celé okolí nemocného nesmírně psychicky i fyzicky náročné.

Více z kulatého stolu včetně prezentací a také kompletní videozáznam najdete na https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=46

Věděli jste, že...?

  •  4 480 dětí a mladistvých do 19 let bylo v roce 2023 v ČR hospitalizováno v rámci akutní lůžkové péče. Průměrná doba hospitalizace činila 19 dní a nejčastějším důvodem byly neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy (1 493 případů). Hospitalizace osob do 20 let pro akutní psychiatrické problémy tvoří 11-13% všech psychiatrických hospitalizací.

  • 3 846 dětí a mladistvých ve věku do 19 let bylo hospitalizováno v rámci následné lůžkové péče, z toho 27 % v dětských psychiatrických nemocnicích. Nejčastější příčinou byly poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání.

  • V kategorii dětí ve věku 15 – 19 let je zhruba od roku 2020 vidět prudký nárůst počtu léčených neurotických‚ stresových a somatoformních poruch, afektivních poruch (poruchy nálady), poruch osobnosti a chování a také syndromů poruch chování‚ spojených s fyziologickými poruchami a somatickými faktory.

  • 24 366 dětí a mladistvých do 19 let v roce 2023 užívalo Antipsychotika nebo neuroleptika.

  • 215 lékařů se specializací dětská a dorostové psychiatrie působí v Česku.

  • Podle vědecké studie z Dánska každý třetí Dán se považuje za příbuzného člověka s duševním onemocněním (38 %). Na základě míry stresu je více než 593 000 Dánů starších 18 let příbuzných osoby s duševním onemocněním a přibližně
    333 000 dětí v Dánsku ve věku 0-17 let má alespoň jednoho rodiče s duševním onemocněním.

  • 32 408 dětí a mladistvých do 19 let v roce 2023 užívala antidepresiva.