Oddychově vzdělávací akce pro rodinné příslušníky lázně Mšené, Ředhošť

V sobotu 24. 2. 2024 navštívili zástupci Nové Sympathey první oddychově vzdělávací akci v lázních Mšené, Ředhosť, kterou pořádá organizace Recovery net jako prodloužený víkend pro rodiny, jejichž blízký onemocněl schizofrenií. Náplní těchto víkendů je relaxace v podobě různých balneo procedur a poté tým vedený MUDr. Martinem Jarolímkem poskytne důležité informace o tomto onemocnění interaktivní formou. Žádná obdobná akce pro neformální pečovatele o lidi s duševním onemocněním se u nás nepořádá. Představili jsme rodinným příslušníkům Novou Sympatheu a potvrdili jsme si, že takhle zaměřená organizace je v Česku naléhavě potřebná. Děkujeme týmu MUDr. Jarolímka za pozvání a těšíme se na další spolupráci.