Nová Sympathea

Nová Sympathea je spolek, který založili neformální pečovatelé o lidi s duševním onemocněním. Cílem spolku je propojit rodinné příslušníky a další neformální pečovatele v České republice, zvýšit jejich informovanost, vzdělávání a pomoc s komunikací mezi nimi a lidmi s duševními obtížemi.
Spolek chce poskytovat základní informace o adekvátní péči, vzdělávat pečovatele a poskytovat psychologické poradenství. Chce také zajistit propojení zdravotních a sociálních služeb a pomoci při zajištění dlouhodobého příjmu pro duševně nemocné.
Další aktivitou spolku je koordinace a organizace aktivit v jednotlivých regionech, aby se rodinní příslušníci a neformální pečovatelé cítili podporováni a měli přístup k potřebným zdrojům a informacím.